Haqqımızda

Bəşəriyyət tarixində ən önəmli innovasiyalardan olan İnternet müasir insanların həyatına daxil olmaqla onun ayrılmaz hissəsini təşkil etməyə başlamış və inamla inkişaf edən elmi-texniki nailiyyətlər bu sahədə yeni metodların tətbiq edilməsi ilə nəticələnir. Sirr deyil ki, İnternetin geniş vüsət almasının “uğur formulası” onun rahat, sürətli və əlçatan olmasından irəli gəlir. İnternetin hazırkı formada mövcud olmasında domen adlar sisteminin rolunu isə hamımız gözəl anlayırıq.

Ölkədə uğurla həyata keçirilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı öz bəhrəsini vermiş, hətta diyarımızın ən ucqar yaşayış nöqtəsində belə internetə sərbəst çıxış əldə etmək olar. Bu dinamiklik .AZ ölkə kodlu domen adlar infrastrukturuna da öz təsirini göstərmiş və milli koda üstünlük verən istifadəçilər tərəfindən qeydiyyata alınmış domen adların sayı artmaqdadır.

Bu ən-ənəni davam etdirərək domen adların ölkə seqmetini daha proqressiv inkişafı üçün ONLİNE.AZ xidməti işlənib-hazırlanmış və istifadəçilərin ixtiyarına verilir.

Domen adların qeydiyyatı prosedurunu sadə etməklə, o cümlədən onlayn şəkildə tətbiqi ilə ölkənin istənilən yerindən domen adın qeydiyyatı imkanını yaratmış oluruq.

Domen adların onlayn qeydiyyatı Azərbaycanda internetin inkişafı üzrə növbəti uğurlu addım olmasına inanırıq.

Bizim ilə əlaqə